SALON NAMJEŠTAJA KAPETAN PRIJEDOR

Adresa:Svale bb, 79000 Prijedor, BiH

Telefon:052 / 911 – 961

E-mail:namjestaj.kapetan@gmail.com